MUKAAN ILTAPÄIVÄTOIMINTAAN

Hakeminen ja valinnat

Liikuntapeuhis ry järjestää perusopetuksen iltapäivätoimintaa 1.-2. luokkalaisille ja 3.-9.lk erityisen tuen oppilaille Paloheinässä, Paloheinänala-asteen koulussa sekä Vuosaaressa, Vuoniityn peruskoulun Heteniityn toimipisteessä. Toimintaan sijoitetaan ensisijaisesti 1.luokan oppilaat ja erityistä tukea saavat oppilaat. Lapset valitaan iltapäivätoimintaan lukuvuodeksi kerrallaan. 

Lukuvuoden 2022–2023 iltapäivätoiminnan hakuaika on ma 21.3.- pe 22.4.2022.

Hakemus perusopetuksen iltapäivätoimintaan 2022-2023

Hakulomake täytetään verkossa. Tunnistautuminen tapahtuu verkkopankkitunnuksilla.  Ohjeet ja lisätietoja Hallinnollinen päätös lapsen ottamisesta iltapäivätoimintaan postitetaan huoltajille pe 1.7.2022 mennessä. Kevään hakuprosessissa päätetyn paikan peruuttaminen tulee tehdä kirjallisesti ennen lukuvuoden alkua, 10.8.2022 mennessä. Toiminnan aloittamiseen liittyvissä käytännön asioissa huoltaja voi olla suoraan yhteydessä palveluntuottajaan. 

Liikuntapeuhis ry, Toiminnanjohtaja Niina Lahti, niina@peuhis.fi, puh.050 588 0030

Hakuajan ulkopuolella saapuneiden hakemusten käsittely alkaa elokuussa. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta ollaan yhteydessä huoltajaan, jos iltapäivätoiminnan paikka järjestyy. Hakuajan ulkopuolella hakemukset palautetaan osoitteeseen Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Iltapäivätoiminta, PL 51300, 00099 Helsingin kaupunki.

Iltapäivätoiminnan esite: Suomeksi,